2237-A Projesi sayfasına hoş geldiniz.
2237-A Projesi sayfasına hoş geldiniz.
2237-A Projesi sayfasına hoş geldiniz.
Katılımcıların Belirlenmesi

Katılımcıların belirlenmesi

Projenin hedef kitlesi okul öncesi öğretmenliği adaylarıdır. Bu amaçla düzenlenecek eğitim etkinliğimizin katılımcıları Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3. veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan öğrencilerdir. Katılımcı sayısı, yapılması planlanan etkinlikte ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak 30 kişi olarak belirlenmiştir. Etkinliğin duyurulması adına bir afiş hazırlanarak okul öncesi öğretmenliği programı olan üniversitelere gönderilecek, ayrıca facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığı ile ve //www.okuldisiogrenme.com/ ve www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr web siteleri aracılığıyla projeye başvuru çağrısı yapılacaktır. Proje için ayrıca bir internet sayfası www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr hazırlanmıştır ve etkinlik ile ilgili tanıtım ve duyurular buradan paylaşılacaktır. Öğretmen adaylarının seçiminde çevrimiçi olarak hazırlanan başvuru formu kullanılacaktır. Proje için hazırlanan internet sayfasındaki başvuru kısmında yer alan form üzerinden katılımcıların seçimi yapılacaktır. Başvuru formunun excel ortamında değerlendirilmesi yapılacak ve aşağıda belirtilen koşullara göre 30 adaydan oluşan asıl liste proje web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca listedeki katılımcılara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Asıl listeden katılamayacaklar olması ihtimaline karşı ek olarak yedek katılımcı listesi hazırlanacaktır. Etkinlik başlangıcından bir hafta önce katılımcıların dahil olduğu WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Böylelikle, tüm eğitim süreci ve sonrası öğretmen adaylarının her türlü soru, sorunlarına çözüm bulmak, gerekli duyuruları yapmak adına mobil iletişim sistemi yoluyla sürekli aktif bir ortam sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının etik ve fırsat eşitliği kuralları göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

  • Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan lisans öğrencisi olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi istenecektir),
  • 3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
  • Cinsiyet bakımından eşit dağılım
  • Farklı üniversite/şehirden katılım
  • Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
  • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
  • TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma

olarak belirlenmiştir.